wyprowadzenia pary młodej

O pewnym akordeoniście z Mysłowic

Akordeon w zespole? to nie żaden obciach…

Krótki, bo trwający zaledwie kilka miesięcy, epizod z mojej dotychczasowej współpracy z muzykami z regionu, to współpraca z zespołem, na którego pokładzie znajdował się akordeonista guzikowy. […]